Velikonoční koncerty

MUSICA BRAUNENSIS
(soprán – alt – tenor – baryton – bas – varhany)

Chorální pašije sv. Jana
(tenor – baryton – bas)

František Ignác Antonín Tůma (1704-1774)
STABAT MATER
Oratorium pro soprán, alt, tenor, bas, varhany a continuo


Gioachino Rossini
STABAT MATER
výběr árií, duetů a kvartetů slavného oratoria
v podání mladé generace pěvců Národního divadla v Praze

Stabat Mater dolorosa – solo quartetto
Cujus animam  – arie tenor
Quis est homo – duet sopran, mezzo-soprano
Pro peccatis – arie bass
Sancta Mater- solo quartetto
Fac ut portem – arie mezzo-soprano
Inflammatus – arie soprano
Quando corpus morietur – solo quartetto

 


Program českých skladatelů

HOBOJ – ZPĚV – VARHANY

František Xaver Thuri – Fansatia tristis pro hoboj a varhany
Jan Křtitel Vaňhal – Fuga d moll
František Vincenc Kramář – Adagio z 1. Koncertu pro hoboj F dur
Antonín Dvořák – Biblické písně
František Xaver Thuri – Ekloga matutina
Jiří Strejc – Sonata I.
B. Martinů – Fragmenty z Polní mše pro baryton, hoboj a varhany