Umělci

Varhany

Petr Hostinský

Své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka.
Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, na Hochschule fur Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kursů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).


Aleš Bárta

Je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem významných soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jako sólista vystupuje s předními symfonickými a komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další). Koncertoval v Rakousku, Maďarsku, Německu, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Finsku, Itálii, Belgii, Rusku, Turecku, USA, Japonsku a Číně. Aleš Bárta natočil 30 sólových CD, za které získal četná ocenění (Zlatá deska Supraphonu, Cena Harmonie, Cena Českého hudebního fondu).


Hoboj

Jan Thuri

Patří k předním mladým hobojistům současnosti. Jan Thuri se narodil ve známé hudebnické rodině v Praze v roce 1975. Do styku s uměním se dostával již v raném věku, prostřednictvím hry na housle a klavír. Hře na hoboj se věnuje od svých 13 let. Již během studií na Pražské Konzervatoři (abs.1996), kde se školil ve třídě svého otce F.X.Thuriho, se účastnil mistrovských kursů u J.L.Capezzali, M.Bourgue, J.Tys, J.Likin nebo J.Guichard. Od roku 2000-2003 studoval na vysoké hudební fakultě v Utrechtu pod vedením E.Rombouta, který je jedním z nejznámějších absolventů proslulého H.Holligera.
Mezi jeho výrazné soutěžní úspěchy patří 2.cena a titul laueráta z mezinárodního hobojového klání „Isle of Wight International Oboe Competition“ ve Velké Británii, vítězství v mezinárodní hudební soutěži ve Francouzské Picardii, 2.cena ze soutěže v Paříži a vítězství EBU-UER TIJI UNESCO. Navzdory svému mládí spolupracuje s předními domácími i zahraničními orchestry. Nahrává pro Český rozhlas (jeho celovečerní recitály vysílá živě např. stanice Vltava), Radio France a pro Britské BBC nahrál hobojový koncert D-dur Richarda Strausse.
Jan Thuri spoluúčinkuje jako sólista nebo komorní hráč s takovými renomovanými umělci jako jsou např. J.Bárta, J.Boušková, J.L.Capezzali, E.Rombout, E.Strosser, F.X.Thuri a M.Yamada.
Od roku 2000 figuruje na Prémiové listině mladých umělců Nadace ČHF a je zakladatelem souboru Thuri Ensemble.
Jan Thuri působí jako profesor hry na hoboj na Pražské konzervatoři a vede mistrovské kursy v zahraničí (USA, Korea, Japonsko).
Mimořádně pestrý repertoárový rejstřík Jana Thuriho zahrnuje výběr skladeb všech stylových období, včetně soudobých i avantgardních a je vyhledáván k interpretaci premiérových skladeb známých českých i světových soudobých skladatelů.


Trubka

Pavel Herzog

Narodil 13. května 1984 v Ústí nad Orlicí. V šesti letech se začal věnovat hře na trubku na ZUŠ v Žamberku u Ladislava Tyrnera.
V letech 2000-2006 vystudoval Konzervatoř Pardubice u Mgr. Jiřího Houdka. Za úspěchy můžeme považovat 1. a 3. cenu na Interpretační žesťové soutěži Brno 2003 a 2005 a 1. cenu na Celostátní soutěži konzervatoří 2003 ve hře na trubku.
Po úspěšném zakončení Konzervatoře absolventským koncertem s Komorní filharmonií Pardubice se v současnosti věnuje studiu hry na trubku na Akademii múzických umění v Praze u prof. Vladimíra Rejlka a Mgr. Jaroslava Roučka. Zabývá se nejen hudbou barokní, klasickou, sólovou, komorní, či orchestrální, ale také tanečními orchestry a Big bandovými kapelami.  Se svým pedagogem Mgr. Jaroslavem Roučkem se také věnuje historické interpretaci barokních skladeb na originální barokní trubku – Klarinu. Od roku 2009 je stálým členem symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Díky svým multižánrovým hudebním schopnostem se v roce 2006 stal trumpetistou populární ska a regaae skupiny STO ZVÍŘAT.


Zpěv

Jakub Hrubý

(*1979 v Broumově) vyrůstal v hudební rodině, studoval varhany, zpíval ve sboru. Vystudoval konzervatoř v Kroměříži a HAMU v Praze, obor sólový zpěv u Prof. René Tučka a Naděždy Kniplové. Je dvorním interpretem díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce. Na několika koncertech vystupoval pod taktovkou Tomáše Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice. Vystupoval ve všech evropských zemích, také v Libanonu a Izraeli nebo na Kanárských ostrovech. Od roku 2018 se věnuje sbormistrovství a hudebnímu vydavatelství. V letech 2010-2018 byl členem souboru opery Národního divadla v Praze.


Jaroslav Patočka

Rodák z Liberce, původně studoval hru na violoncello. Zpěv studoval u předního sólisty Národního divadla v Praze, národního umělce a držitele ceny Grammy Václava Zítka. Později absolvoval Pardubickou konzervatoř ve třídě prof. Václava Zítka a prof. Mgr. Miloslava Stříteského. Zúčastnil se několika mistrovských pěveckých kursů. V současné době také spolupracuje s renomovaným italským operním tenoristou a pedagogem Antoniem Carangelem. Sólově debutoval v roli Banca (G. Verdi-Macbeth) v divadle F.X. Šaldy Liberec. Nastudoval mnoho operních i operetních rolí např.: Kecal (Prodaná nevěsta), Chrudoš (Libuše), Banco (Macbeth), Sparafucile (Rigoletto), Egyptský král (Aida), Alidoro (La Cenerentola), Kuno (Čarostřelec) a další.

Vystupuje nejen v České republice, ale také ve státech Evropy. Koncertní turné jej také zavedlo např. do Izraele, Libanonu či Jižní Koreje. Věnuje se také koncertní činnosti s mnoha českými i zahraničními orchestry a sbory. (např. Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Bohuslava Martinů, Karlovarský symfonický orchestr, Filharmonia DolnośląskaPražský komorní sbor, Český filharmonický sbor Brno a další). Jeho repertoár obsahuje kromě operní také oratorní a písňovou tvorbu.

https://www.jaroslavpatocka.com


Markéta Böhmová

Narodila se v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka Dětského sboru Brno nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách (Rakousko, Anglie, Japonsko). Jako studentka Pedagogické fakulty MU v Brně se pravidelně podílí na zahajovacích i dalších koncertech fakulty, spolupracuje s orchestrem Collegium musicum a několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích. V roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státní konzervatoři v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. Spoluzaložila hudební trio Boutique de musique, které si získalo porotu na soutěži Stonavská Barborka a obdrželo absolutní vítězství. Již druhým rokem působí jako sólistka při ND Brno v rámci Nového operetního studia, kde účinkuje v operetách Na tý louce zelený a Bratránek z Batávie. V loňském roce byla součástí Street choiru v projektu Vojtěcha Dyka Bernstein: Mass a zároveň debutovala v novém nastudování Mozartovy opery La clemenza di Tito v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.  Dlouhodobě spolupracuje s Filharmonií Brno, Czech virtuosi a nově je členkou souboru Czech ensemble baroque, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby. V Národním divadle v Praze debutovala jako Barena v Janáčkově Její pastorkyni.

https://www.marketabohmova.cz


Musica Branensis

Musica Braunensis je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko-broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s vynikajícími interprety a sólisty Národního divadla v Praze. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. V. A. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další. Hudba skladatelů broumovského regionu i jejich slavnějších kolegů v podání souboru Musica Braunensis bude jistě dalším důvodem, proč být hrdý na svůj region.