STAROČESKÝ ADVENT


STAROČESKÝ ADVENT

_DSC2735 _DSC2757 _DSC2828

ÚČINKUJÍ :

JAN THURI / MARTA BÍLÁ – hoboj
JAKUB KETTNER / JAKUB HRUBÝ – baryton
ALEŠ BÁRTA / PETR HOSTINSKÝ – varhany


J. Strejc – L. Sluka
Staročeské roráty po zpěv, hoboj a varhany
(Mnozí spravedliví * Vládce světa * Panno blahoslavená *
Chvalme Boha vesele * Vítej, milý Jezu Kriste * Radostné
děťátko * Ty jsi, Kriste, Boží syn * Z milosti tak hojné)
J. K. Vaňhal – Fuga d moll
A. Marcello – Koncert pro hoboj d moll
(Adagio – Presto)
J. J. Ryba – Z růže vzkvetla lilie
J. J. Ryba – Co to má znamenat
T. Albinoni – Adagio g moll
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
A. Dvořák – Ave Maria
J. Strejc – Ciacona brevis
F. X. Thuri – Ekloga matutina