Petr Hostinský

Hosta_2

Své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích.V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc.Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil.

V rámci studijního programu Socrates-Erasmus  absolvoval v roce 2003 pětiměsíční stáž na Hochschule fur Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof.Ludgera Lohmanna.

Během studia se zúčastnil několika mistrovských kursů u nás i v zahraničí (Lorenco Ghielmi, Martin Sander, Thiery Mechler, Jon Laukvikk a další).
Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).