Advent – Vánoce 2019

A D V E N T N Í  K O N C E R T Y


STAROČESKÝ ADVENT

Adventní roráty z dob Karla IV
A. Charpantier – Te Deum
A. Dvořák – Biblické písně
J. J. Ryba – Ave Maria

Účinkují:
Jan Thuri – hoboj
Jakub Hrubý – baryton
Petr Hostinský – varhany


NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA

J. S. Bach – Ch. Gounod
F. Schubert,
A. Dvořák
J. J. Ryba

Účinkují
Markéta Böhmová / Irina Rurac – soprán / mezzosoprán
Jakub Hrubý – baryton
Petr Hostinský – varhany


V Á N O Č N Í  K O N C E R T Y


J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

nejpopulárnější vánoční mše ve skvělém dobovém podání
„HEJ MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE“
K. Stecker – Koleda

Účinkují
MUSICA BRAUNENSIS
pěvecký kvartet
varhanySTAROČESKÉ VÁNOCE

České vánoční pastorely a vánoční písně J. I. Linka, J. Vejvanovského,
J. J. Ryby, L. Sluky a J. Strejce

Jan Thuri – hoboj / Pavel Herzog – trubka
Jakub Hrubý – baryton
Petr Hostinský – varhany