Aktuální nabídka koncertů

* * *

STAROČESKÝ ADVENT

ZPĚV – HOBOJ (trubka, flétna, housle) – VARHANY

staročeské roráty z dob Karla IV. – adventní písně – sonáty italského baroka


* * *

AVE MARIA

ZPĚV (muž + žena) – VARHANY

nejznámější a nejkrásnější písně a dueta AVE MARIA


* * *

J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je. Věř mi! To tě povede k moudrosti a chytrosti.

Jakub Jan Ryba (1765 – 1815)

MUSICA BRAUNENSIS (pěvecký kvartet + varhany)

nejpopulárnější vánoční mše „HEJ MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE“, pastorely a koledy