Města a obce otevřené kultuře

Hlavním cílem projektu, který byl spuštěn v září 2017, je zpřístupnění klasické hudby posluchačům v českých městech a obcích.

  • Kvalita Projektu je postavena na účasti  špičkových  umělců  našich nejvýznamnějších scén a souborů. Představí se sólisté České filharmonie, Národního divadla i Pražského filharmonického sboru.
  • Důraz je kladen na dostupnost excelentních uměleckých výkonů široké veřejnosti,   finanční i organizační.
  • Doba Adventní a Vánoční je nejvhodnější čas pro otevřené vnímání dědictví, které nám zanechali naši předkové vpodobě krásné hudby. Ve staročeských rorátech, advetních a vánočních písních, pastorelách, nacházíme skvostnou hudbu podloženou srdečnou poezií. V instrumentálních skladbách pak lze slyšet virtuozitu
    a hlubokou pokoru skladatelů, kteří v měřítku „světové elity“ nikterak nezaostávají.
  • Jakub Jan Ryba již stradiční  mší „Hej, mistře“ je nedílnou součástí doby vánočních svátků. Zajištění interpretace  této skladby na vysoké umělecké úrovni v oblasti menších měst a venkova  je komplikované pro její obsazení. Naši intepreti, renomovaní sólisté a varhaníci, představují tuto hudení památku v sólovém obsazení a s
  • Součástí Projektu je také prezentace regionálních a současných skladatelů.