Jarní koncerty

Otvírání studánek

DĚTSKÝ SBOR – RECITÁTOR – BARYTON SOLO – KLAVÍR – SMYČCE

Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy

Bohuslav Martinů – Otvírání studánek

kantáta pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a dvoje housle, viola a klavír