Dušičkové koncerty

HOBOJ – ZPĚV – VARHANY

_DSC2735 _DSC2757 _DSC2828

Účinkují :

JAN THURI / MARTA BÍLÁ – HOBOJ
JAKUB KETTNER / JAKUB HRUBÝ – BARYTON
ALEŠ BÁRTA / PETR HOSTINSKÝ – ORGEL


J. N. F. Seger – Fuga a moll
J. J. Ryba – Pohřební písně
(Na neviňátko, Na žáčka, Na mladíka – mládence,
 Na vesnického rychtáře, Na úředníka, Na učitele)
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
J. J. Ryba – Arie z českého Stabat mater
F. V. Kramář – Adagio z 1. Koncertu pro hoboj F dur
A. Dvořák – Biblické písně č. 1, 4, 6
(Oblak a mrákota jest vůkol něho, Hospodin jest můj pastýř
Slyš, ó Bože, volání mé)
J. Strejc – Arie (litanie) ze Sonaty I.
A. Dvořák – Biblické písně č. 8, 9
(Popatřiž na mne, Pozdvihuji očí svých k horám)
F. X. Thuri – Ekloga mututina
L. Janáček – Postludium z Glagolské mše