Duchovní koncerty

Program českých skladatelů

HOBOJ – ZPĚV – VARHANY

František Xaver Thuri – Fansatia tristis pro hoboj a varhany
Jan Křtitel Vaňhal – Fuga d moll
František Vincenc Kramář – Adagio z 1. Koncertu pro hoboj F dur
Antonín Dvořák – Biblické písně
František Xaver Thuri – Ekloga matutina
Jiří Strejc – Sonata I.
B. Martinů – Fragmenty z Polní mše pro baryton, hoboj a varhany


Světový romantismum

ZPĚV – VARHANY

Léon Boëllmann – Chorál z Gotické suity
Gioacchino Rossini – Stabat Mater – Propecatis
Léon Boëllmann – Menuet z Gotické suity
Gioacchino Rossini – Messe petite solonelle – Quoniam tu solus sanctus
Max Reger – Introdukce a passacaglia d moll
Antonín Dvořák – Tři duchovní zpěvy
Leoš Janáček – Adagio
Leoš Janáček – Postludium z Glagolské mše
Jiří Strejc – Spirituály (výběr)
Charles Maria Widor – Toccata z 5. Symfonie


Světový romantismum

MEZZOSOPRÁN – BARYTON – VARHANY

Johann Sebastian Bach – Concerto G dur
Johann Sebastian Bach – Et exultavit
Johann Sebastian Bach– Quia fecit mihi magna
Johann Sebastian Bach – Toccata a fuga d moll
Jakub Jan Ryba – Aria de quovis festo
Jakub Jan Ryba – Fac ut ardeat cor meum
Bohuslav Matěj Černohorský – Toccata C dur
Antonín Dvořák – Biblické písně (výběr)
Antonín Dvořák – O sanctissima