ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

36 IMG_2256

ÚČINKUJÍ :

MUSICA BRAUNENSIS
PETR HOSTINSKÝ – varhany


F. X. Brixi – Preludium
A. M. z Otradovic – Vánoční písně
Vánoční rosička 
Vánoční magnet
J. K. Kuchař – Fantasie g moll
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
„Hej mistře. vstaň bystře!“
J. N. Seger – Narodil se Kristus Pán