Aktuální nabídka koncertů

 

Duchovní koncerty                                     Slavnostní koncerty                                 Písňové recitály

Adventní koncerty                                      Jarní koncerty                                          Operní gala

Vánoční koncerty                                       Komorní hudba                                        Opereta a muzikál

Velikonoční koncerty                                 Sólové recitály                                          Lidová hudba

Dušičkové koncerty                                    Varhanní recitály                                     Dechová hudba

Hudba při slavnostních mších