Adventní koncerty


STAROČESKÝ ADVENT

_DSC2735 _DSC2757 _DSC2828

ÚČINKUJÍ :

JAN THURI / MARTA BÍLÁ – hoboj
JAKUB KETTNER / JAKUB HRUBÝ – baryton
ALEŠ BÁRTA / PETR HOSTINSKÝ – varhany


J. Strejc – L. Sluka
Staročeské roráty po zpěv, hoboj a varhany
(Mnozí spravedliví * Vládce světa * Panno blahoslavená *
Chvalme Boha vesele * Vítej, milý Jezu Kriste * Radostné
děťátko * Ty jsi, Kriste, Boží syn * Z milosti tak hojné)
J. K. Vaňhal – Fuga d moll
A. Marcello – Koncert pro hoboj d moll
(Adagio – Presto)
J. J. Ryba – Z růže vzkvetla lilie
J. J. Ryba – Co to má znamenat
T. Albinoni – Adagio g moll
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
A. Dvořák – Ave Maria
J. Strejc – Ciacona brevis
F. X. Thuri – Ekloga matutina


AVE MARIA

36 Zdenka_Grossova 

ÚČINKUJÍ :

ZDEŇKA GROSSOVÁ – mezzosoprán
JAKUB HRUBÝ – baryton
PETR HOSTINSKÝ – varhany


F. X. Brixi – Preludium
A. M. z Otradovic – Písně adventní
Hle, přijde Pán
Rosu dejte ó nebesa
F. X. Thuri – Adventní kantáta
J. K. Kuchař – Fantasie g moll
J. Schreier – Missa pastoralis in C (boemica)
V. Novák – Preludium na valašskou píseň
L. Sluka – 3 pastorely
Narodil se Pán, já mu zaspievám
U Betlema dnes Maria
Kuku, kuku
J. Křička – Panenka Maria po světě chodila
J. N. Seger – Narodil se Kristus Pán


ADVENT ČESKÝCH KŮRŮ

36 IMG_2256

ÚČINKUJÍ :

MUSICA BRAUNENSIS
PETR HOSTINSKÝ – varhany


F. X. Brixi – Preludium
A. M. z Otradovic – Písně adventní
Hle, přijde Pán
Rosu dejte ó nebesa
F. X. Thuri – Adventní kantáta
J. K. Kuchař – Fantasie g moll
J. Schreier – Missa pastoralis in C (boemica)
V. Novák – Preludium na valašskou píseň
L. Sluka – 3 pastorely
Narodil se Pán, já mu zaspievám
U Betlema dnes Maria
Kuku, kuku
J. Křička – Panenka Maria po světě chodila
J. N. Seger – Narodil se Kristus Pán